Blinfo giver personer med synshandicap talende skilte

Blinfo: En app med fokus på tilgængeligheden for svagtseende

App som hjælpemiddel til personer med synshandicap
App som hjælpemiddel til personer med synshandicap

Blinfos nøglefunktioner

  • Få automatisk information om dine omgivelser direkte på din telefon, visuelt eller auditivt
  • Giver stedsspecifik information, når man har mest brug for det
  • Blinfo er brugervenlig og let og intuitivt at benytte
  • Blinfo kan anvendes med skærmlæser
  • Brugeren kan benytte sig af app’ens oplæsningsknap
  • Informationen der læses op, kan man også selv læse i app’en.

Stedsspecifik information, når man har mest brug for det

Som blind eller svagtseende kan det være svært at navigere. Visuelle informationer såsom skilte, der viser vej, er ikke til meget hjælp, og samtidig kan det være hårdt altid at skulle bede om hjælp fra personale eller andre.

Blindecenter Bredegaard, Region Hovedstaden, står bag app’en Blinfo, der formidler information om omgivelserne og således gør dagligdagen nemmere for personer med synshandicap.

På trods af, at der er op imod 25.000 borgere med nedsat syn i Danmark, er blinde og svagtseende sjældent tænkt ind i arkitekturen på samme måde som eksempelvis folk i kørestol er.

Her kan Blinfo være en stor hjælp. Ved at kombinere Bluetooth beacon-teknologi og smartphones skærmlæserfunktion er det muligt at lave talende skilte. Via små beskeder gør teknologien det muligt at fortælle om det vigtigste, og som er ufortalt for folk med synshandicap.

App som hjælpemiddel til personer med synshandicap
App som hjælpemiddel til personer med synshandicap

En tryggere og mere selvstændig færden

Blinfo app’en forbinder automatisk til de relevante Bluetooth beacons i nærheden og videreformidler derefter de beskeder, som er lagt i systemets backend.

Ankommer man eksempelvis til en bygning, der har et Blinfo setup, vil app’en automatisk oprette notifikationer (push) og tilhørende beskeder, som kan oplæses for brugeren direkte i appen.

Personligt tilpasset skærmlæser

Blinfo fungerer i baggrunden hvilket betyder, at brugeren ikke behøver at have app’en åben, for at kunne scanne efter beacons samt få oplæst beskeder. Når apps kører i baggrunden kan det dog have en mindre indvirken på strømforbruget, hvorfor det i app’en er muligt at indstille, hvor længe denne scanning i baggrunden skal foregå.

Man kan i app’en også vælge, om man kun vil modtage nye eller opdaterede meddelelser.

App som hjælpemiddel til personer med synshandicap
App som hjælpemiddel til personer med synshandicap

Blinfo og webtilgængelighed i apps

Blinfo er en højrelevant case og app. Særligt efter loven om IT-tilgængelighed i offentlige apps, WCAG 2.1, trådte i kraft d. 23. juni 2021. En lov, der sikrer digital inklusion frem for eksklusion – og selvom loven indtil nu kun vedrører offentlige institutioner, håber vi, at den kan være med til at sætte en ny standard inden for app-udvikling.

Og så er det bare ekstra meningsfuldt at udvikle en app, der gør så stor en forskel for mennesker, der har behov for særlig hjælp i dagligdagen.

Læs mere om WCAG 2.1 her eller se flere cases her.

App som hjælpemiddel til personer med synshandicap

Carsten Jensen

Digital Innovation, Team Telesundhed Syddansk Sundhedsinnovation
Vi har fra den tidlige idéfase til det færdige produkt oplevet, at Makeable har været en inspirerende samarbejdspartner, der har overholdt tidsplan samt økonomi og været fleksible, når der har været udfordringer.

Forudsætningerne for at skabe et gennemarbejdet slutprodukt kræver et team af personer med forskellige kompetencer, og Makeable har netop haft de kompetencer, som vi har efterspurgt
App som hjælpemiddel til personer med synshandicap

Rasmus Møller Bentzen

Teknisk Chef Ropox
Makeable var et oplagt valg som leverandør for Ropox med deres dybe indsigt og erfaring inden for velfærdsteknologi og medicoindustrien. I alt hvad Ropox laver er brugervenlighed, sikkerhed og funktionalitet nøgleelementer, og det har Makeable leveret til fulde med Ropox Connect-appen, hvor de har budt ind med deres indsigt og erfaring. Vi kan varmt anbefale Makeable som samarbejdspartner. Det har været, og er fortsat en fornøjelse.
App som hjælpemiddel til personer med synshandicap

Casper Christiansen

E-learning og kommunikationsmedarbejder Nationalt Videnscenter for Demens
Konceptfasen hjalp os til at blive skarpere på hvilke features, der giver mest værdi for vores brugere. Samtidig gav konceptfasen tryghed og et godt overblik forud for selve udviklingen af vores app.

Mads Erichsen

CEO & Partner
App som hjælpemiddel til personer med synshandicap

Hør hvad en app kan gøre for jer

Ring eller skriv til Mads.

70 70 17 47
info@makeable.dk

Andre cases fra branchen