App til Danmarks tredjestørste fagforbund

En app der gør arbejdet som FOA tillidsvalgt mere effektivt

Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt

App til tusindvis af tillidsvalgte

  • Gør det nemmere at være tillidsrepræsentant (TR) på farten
  • Understøtter TR’s daglige arbejdsopgaver
  • Hjælper TR med at finde og håndtere medlemsoplysninger nemt og ukompliceret
  • Gør det enkelt for TR at organisere nye kollegaer på arbejdspladsen
  • Er udviklet 100% i overensstemmelse med sikkerhed og GDPR
  • Gør det nemt at lave ændringer eller registreringer og giver løbende feedback og nudging.
Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt
Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt

“TR i FOA” app gør det nemmere at være TR på farten

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund med ca. 172.000 medlemmer fordelt på 36 afdelinger i hele landet, hvoraf størstedelen er offentligt ansatte.

FOA kom til os med et ønske om at gøre det nemmere for deres tillidsrepræsentanter (TR) og fællestillidsrepræsentanter (FTR) at håndtere og effektivisere arbejdet på farten. Indtil nu har arbejdet været betinget af en computer og en webplatform.

Stor fokus på sikkerhed og GDPR

Det er helt centralt for FOA at passe godt på medlemmernes data. FOA har derfor helt fra starten haft et meget stort fokus på sikkerhed.
Da TR i app’en kan se – og dagligt håndterer – følsomme medlemsdata, var det selvfølgelig et krav, at GDPR overholdes til punkt og prikke, godkendt af FOAs DPO (Data Protection Officer).

Derudover har app’en gennemgået en grundig penetrationstest, en sikkerhedstest foretaget af 3. part, der har verificeret, at app’en lever op til højeste sikkerhedskrav.

Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt
Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt

Sikkerhedsfremmende features

  • Biometrisk login og supplerende, personlig pinkode
  • Kritisk stillingtagen til hentning, visning og lokal lagring af data
  • Gen-verificering af bruger/login, når det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager
  • Mulighed for at give og tilbagetrække samtykker bl.a. til deling af billeder og betingelser.

App’en har desuden gennemgået en lang række brugertests for at sikre, at løsningen lever op til både FOA’s og tillidsrepræsentanternes behov.

Løbende feedback og nudging

Et andet fokus i app’en har været at sørge for, at TR’erne altid ved, hvad status på opdateringer af bl.a. medlemmer er. Løbende status og feedback fortæller fx. når en opdatering behandles.

Ligeledes har der været fokus på nudging. TR’erne nudges/motiveres til at indhente og opdatere oplysninger både om sig selv og medlemmer samt løbende at rekruttere nye medlemmer.

Sidstnævnte via en såkaldt “Organiseringsprocent”, der beregnes ud fra antallet af kollegaer en TR dækker holdt op mod antallet af medlemmer. Jo højere “rating” desto bedre. I app’en findes derfor også kontingentpriser, medlemsfordele samt videoer, der hjælper TR i deres daglige arbejde.

Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt
Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt

Anders Kyster

IT-arkitekt FOA
Som IT-arkitekt har det været en fornøjelse at samarbejde med Makeable. Jeg har oplevet dem som dygtige, fleksible og løsningsorienterede og med skarpt fokus på slutbrugeren og brugeroplevelsen. FOA har sideløbende udviklet et API til appen og har derfor haft et godt og tæt samarbejde med Makeable.

Makeable har leveret til tiden og overholdt sine estimater og har leveret et virkelig godt produkt, som FOAs tillidsrepræsentanter har udtrykt stor tilfredshed med.
Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt

Mette Bundgaard Mathiassen

Chefkonsulent FOA
Som projektleder har jeg oplevet samarbejdet med Makeable som virkelig godt hele vejen rundt fra projektledelse til udviklere. Der er blevet leveret til tiden inden for estimatet og med en stor lydhørighed overfor brugerbehov.

Jeg har med Makeable oplevet en leverandør, der i den grad er smidig at samarbejde med, som er fagligt velfunderet i ”app-land” og som har lagt sig i selen for at skabe det bedst mulige produkt sammen med os i FOA til gavn for alle FOAs tillidsrepræsentanter.

At vi er kommet godt i mål vidner de mange downloads og begejstrede tilbagemeldinger fra vores tillidsrepræsentanter om.

Mads Erichsen

CEO & Partner
Appen "TR i FOA" gør arbejdet mere effektivt

Hør hvad en app kan gøre for jer

Ring eller skriv til Mads.

70 70 17 47
info@makeable.dk

Andre cases fra branchen