App til Danmarks tredjestørste fagforbund

En app der gør arbejdet som FOA tillidsvalgt mere effektivt


Smartphone placeholder

App til tusindvis af tillidsvalgte

  • Gør det nemmere at være tillidsrepræsentant (TR) på farten
  • Understøtter TR’s daglige arbejdsopgaver
  • Hjælper TR med at finde og håndtere medlemsoplysninger nemt og ukompliceret
  • Gør det enkelt for TR at organisere nye kollegaer på arbejdspladsen
  • Er udviklet 100% i overensstemmelse med sikkerhed og GDPR
  • Gør det nemt at lave ændringer eller registreringer og giver løbende feedback og nudging.

“TR i FOA” app gør det nemmere at være TR på farten

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund med ca. 172.000 medlemmer fordelt på 36 afdelinger i hele landet, hvoraf størstedelen er offentligt ansatte.

FOA kom til os med et ønske om at gøre det nemmere for deres tillidsrepræsentanter (TR) og fællestillidsrepræsentanter (FTR) at håndtere og effektivisere arbejdet på farten. Indtil nu har arbejdet været betinget af en computer og en webplatform.

Nem og ukompliceret medlemshåndtering

Hjertet i app’en er håndtering af medlemmer – næsten uanset problemstilling.

Gennem app’en kan en TR lynhurtigt, via filtrering eller søgefunktion, finde nødvendige oplysninger om afdelinger, kolleger og – vigtigst af alt – medlemmer. Her sendes også nemt en besked til en eller flere medlemmer eller afdelinger. Det er desuden muligt for TR’en at sammensætte eget netværk med personligt udvalgte tillidsrepræsentanter for at facilitere gode relationer, sparring og videndeling på tværs af afdelinger.

Opdatering af medlemsoplysninger eller ændrede ansættelsesforhold mv. håndteres ligeledes i app’en, hvor ellers dybe flows er gjort simple og nemme at udføre på farten.

Stor fokus på sikkerhed og GDPR

Det er helt centralt for FOA at passe godt på medlemmernes data. FOA har derfor helt fra starten haft et meget stort fokus på sikkerhed.
Da TR i app’en kan se – og dagligt håndterer – følsomme medlemsdata, var det selvfølgelig et krav, at GDPR overholdes til punkt og prikke, godkendt af FOAs DPO (Data Protection Officer).

Derudover har app’en gennemgået en grundig penetrationstest, en sikkerhedstest foretaget af 3. part, der har verificeret, at app’en lever op til højeste sikkerhedskrav.

Sikkerhedsfremmende features

  • Biometrisk login og supplerende, personlig pinkode
  • Kritisk stillingtagen til hentning, visning og lokal lagring af data
  • Gen-verificering af bruger/login, når det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager
  • Mulighed for at give og tilbagetrække samtykker bl.a. til deling af billeder og betingelser.

App’en har desuden gennemgået en lang række brugertests for at sikre, at løsningen lever op til både FOA’s og tillidsrepræsentanternes behov.

Løbende feedback og nudging

Et andet fokus i app’en har været at sørge for, at TR’erne altid ved, hvad status på opdateringer af bl.a. medlemmer er. Løbende status og feedback fortæller fx. når en opdatering behandles.

Ligeledes har der været fokus på nudging. TR’erne nudges/motiveres til at indhente og opdatere oplysninger både om sig selv og medlemmer samt løbende at rekruttere nye medlemmer.

Sidstnævnte via en såkaldt “Organiseringsprocent”, der beregnes ud fra antallet af kollegaer en TR dækker holdt op mod antallet af medlemmer. Jo højere “rating” desto bedre. I app’en findes derfor også kontingentpriser, medlemsfordele samt videoer, der hjælper TR i deres daglige arbejde.

 

Hele “TR i FOA” app-projektet er funderet i et særdeles godt og tæt samarbejde og en stærk relation mellem vores to teams, hvor begge parter målrettet har samarbejdet om at leve op til samtlige krav samt overholde budget og tidsplan. App’en blev godkendt i første indsendelse og de første reaktioner fra brugergruppen har været særdeles positive.

Vi har allerede flere fælles projekter i pipeline og ser frem til en version 2.0.

 

Se flere cases her eller læs mere om app udvikling ved Makeable her.

Interesseret?
Bliv ringet op af Niels

(COO, partner)


Tak, vi kontakter dig hurtigst muligt. + følg os på LinkedIn LinkedIn
Kontakt os