App udvikling

Rådgivning

God rådgivning forener erfaring med forståelse for både detaljer og helheder. Det stiller store krav til os som app leverandør, og det har vi det rigtig fint med.

rådgivning
rådgivning
Rådgivning

Sparring og rådgivning gennem hele forløbet

At udvikle en app der bliver brugt og som skaber værdi kræver kvalificeret rådgivning på flere nøgleområder – både de tekniske og ikke-tekniske.

Hver fase fra idégenerering til lancering og den fortsatte drift og vedligeholdelse kræver grundige overvejelser og en rød tråd igennem opgaven fra start til slut. Den røde tråd etableres i høj grad gennem erfaring og afledt rådgivning samt et tillidsfuldt samarbejde.

God rådgivning tidligt i dialogen er afgørende for succes. Den tid der afsættes her, kommer mange, mange gange igen under og efter udviklingsfasen.

Fokus på både detaljer og store sammenhænge

Ofte kan rådgivning inden for appudvikling ikke foretages ud fra isolerede områder. Det er (som regel) ikke nok blot at lave teknisk rådgivning ift. eksempelvis valg af teknologi eller kompatibilitet. Den tekniske del skal forholdes til forretningen, til brugerne (UX) og til ambitionerne for fremtiden. Og det hele spiller sammen.

Det er kun relevant at tale om forretningens mål og KPI’er, hvis den kommende app og tekniske løsning er medspiller på den lange bane og ikke er kommet forkert fra start, fordi man har betragtet løsningen alene fra teknikkens side. Vi ser igen og igen, at mange starter forkert ud eller tager en fejlagtig afstikker undervejs – det er tydeligt i de løsninger, vi overtager fra andre.

Hvis du spørger os, så skabes god rådgivning gennem erfaring samt en dybdegående forståelse for både detaljer og overordnede sammenhænge.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning

Rådgivning om Design og UX

Efter at have fastlagt de forretningsmæssige mål og KPI’er samt de mere grundlæggende tekniske specifikationer, fokuserer vi på design og brugeroplevelsesrådgivning (UX).

Vi arbejder tæt sammen med dig for at designe en app, der ikke kun ser godt ud, men også giver en god brugeroplevelse.

Vi tager højde for brugergrænseflade (UI) design, brugervenlighed og interaktion og sikrer, at din app er intuitiv og engagerende for dine brugere. Vores mål er at skabe en app, der ikke bare opfylder dine forretningsmæssige mål, men også skaber glæde for brugerne.

Rådgivning om markedsføring og projektledelse

Når appen er designet og udviklet, er rådgivning relateret til lancering og markedsføring (go-to-market strategi) afgørende for at sikre, at appen når den ønskede målgruppe og at der er taget stilling til branding og positionering i markedet.

Hele processen styres effektivt af vores erfarne projektledere, der yder også ryder løbende rådgivning, der omfatter tidsplanlægning, budgettering og risikostyring.

Det er selvfølgelig vigtigt, at bemærke, at behovet for rådgivning kan variere afhængig af kundens specifikke situation og erfaring med appudvikling.

Rådgivning
Rådgivning

Juridisk vejledning

Juridisk vejledning er en vigtig del af vores proces. Vi tilbyder vejledning om juridiske aspekter ved appudvikling, såsom databeskyttelse, GDPR, privacy by design, ophavsret samt overholdelse af relevante love og regler.

Vi stræber efter at hjælpe dig med at forstå de juridiske krav, der kan være forbundet med din app, men det er vigtigt at bemærke, at vores vejledning ikke erstatter juridisk rådgivning.

Kom godt fra start: Workshop og konceptudvikling

Sammenlignet med webudvikling, så er app udvikling til mobile enheder et forholdsvist nyt område.

Mange er i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre, hvilke standarder I bør overholde, og hvordan budgettet bliver prioriteret rigtigt.

Det er vigtigt, at konceptet er skarpt og nøje gennemtænkt, da statistikker desværre viser, at alt for mange apps kun bliver brugt én gang.

Derfor er vi ofte med til konceptudviklingen helt fra starten af processen – og anbefaler også altid at starte ud med en konceptfase, hvor vi arbejder på skitser, taler om applikationens formål og sammen danner et prioriteret overblik over, hvad der skal udvikles.

For at komme sikkert fra konceptfase til udgivelsen af en færdigpoleret app, skal vi igennem en række faser. Vi skal nok sørge for, at det bliver et effektivt og rart forløb, hvor alle involverede bliver et aktiv for processen.

Start med en konceptfase

Varighed · 0.49

Vi var med fra begyndelsen,
og har hjulpet +100 virksomheder

Rådgivning

Carsten Jensen

Digital Innovation, Team Telesundhed Syddansk Sundhedsinnovation
Vi har fra den tidlige idéfase til det færdige produkt oplevet, at Makeable har været en inspirerende samarbejdspartner, der har overholdt tidsplan samt økonomi og været fleksible, når der har været udfordringer.

Forudsætningerne for at skabe et gennemarbejdet slutprodukt kræver et team af personer med forskellige kompetencer, og Makeable har netop haft de kompetencer, som vi har efterspurgt
Rådgivning

Rasmus Gunnar Jakobsen

Senior Digital Marketing Manager State of Green
Jeg kender ingen som jer, der leverer høj kvalitet og holder estimaterne på den måde som I gør. Super godt arbejde.
Rådgivning

Anders Kyster

IT-arkitekt FOA
Som IT-arkitekt har det været en fornøjelse at samarbejde med Makeable. Jeg har oplevet dem som dygtige, fleksible og løsningsorienterede og med skarpt fokus på slutbrugeren og brugeroplevelsen. FOA har sideløbende udviklet et API til appen og har derfor haft et godt og tæt samarbejde med Makeable.

Makeable har leveret til tiden og overholdt sine estimater og har leveret et virkelig godt produkt, som FOAs tillidsrepræsentanter har udtrykt stor tilfredshed med.
Rådgivning

Følg med på LinkedIn

Her holder vi dig ajour med de nyeste trends og teknologier, og skriver om hvilke fordele, virksomheder kan opnå gennem apps.