Hvad koster en app?

Hvad koster en app?

En stor del af de henvendelser, som vi modtager, begynder med spørgsmålet: “hvad koster det at få udviklet en app”. Desværre så kan vi sjældent svare præcist på dette spørgsmål.

Dette skyldes hovedsageligt:

  • Vi ved ofte ikke, hvad kravene til app’en er, da kunden (naturligt nok) ofte har svært ved at beskrive disse.
  • Hverken vi eller kunden er fuldt bevidste om, hvornår app’en kan betegnes som ”færdigudviklet”.

Løsningen på disse udfordringer er at mødes og tage en snak om app’ens krav, for derefter at kunne definere et budget. Budgettet skal være acceptabelt for både kunde og leverandør, så vi skaber samme forventning – og dermed sammen svarer på spørgsmålet ”hvad koster en app?”.

Hvis kunden har et stramt budget, så er der vores fornemste opgave at vejlede kunden til at kunne prioritere krav og ønsker, således at app’ens vigtigste krav og funktioner implementeres først – og inden budgettet er brugt. På denne måde er både vi og kunde enige om målsætningen og ambitionen for app’en.

Hvad er et realistisk budget for en ny app?

Hos Makeable er vi af den overbevisning, at alt kan lade sig gøre – også uden et enormt stort budget.

Dog er det afgørende at vide, hvad kundens forventninger og ambitioner er.

Vi spørger ofte ret hurtigt ind til kundens budget, da det er en god indikator af kundens ambitionsniveau samt af hvad der er realistisk at nå inden for budgettet.

Forventningsafstemning er helt afgørende for os i Makeable

Vores mange års erfaring med app udvikling, hjælper os til lettere at kunne sige hvad der er realistisk og hvad der ikke er realistisk, indenfor bestemte budgetter.

Spørgsmål: ”Hvilken bil vil du gerne køre i”?Hvilken bil foretrækker du?

Når en kunde stiller spørgsmålet ”Hvad koster det at lave en app?”, svarer vi ofte tilbage med ”Hvilken bil ønsker du at køre i?” hvorefter vi giver valgmulighederne:

  • Skoda Octavia
  • VW Passat
  • Eller måske en Porsche?

Dette spørgsmål giver en god fornemmelse af forventninger og budget.

Vi hører ofte: ”Jeg sender lige vores kravsspecifikation…”

KravspecifikationNår vi modtager en kravsspecifikation, så er denne oftest hverken fyldestgørende eller tydeligt defineret. Dette kan være med til at bremse udviklingsprocessen, da en uklar kravsspecifikation kan risikere at ende som et ikke-konstruktivt våben eller skjold – både for kunden og leverandøren.

Vores anbefalinger til app-projektet

Vi anbefaler derfor at droppe kravsspecifikationen.

En anden og bedre løsning er, at vi i stedet sammen definerer et fælles mål for app’en. Langt størstedelen af kravene og ønskerne til hvad en app skal kunne, opstår nemlig først, når projektet er igangsat. Det er ofte først her både vi og kunden er blevet mere afklarede og klogere på, hvad app’en skal kunne.

I langt de fleste tilfælde er en kravsspecifikation derfor helt overflødig, hvis der i stedet udformes en prioriteret plan, som indeholder de absolut vigtigste mål gerne inklusiv skitser.

Uanset hvad, så er det altafgørende at både kunde og leverandør er indforstået med både budget, mål og prioriteringer.

Sagt med andre ord: Find en leverandør du stoler på!

TillidFormuleret på en anden måde, så er vores anbefaling at finde en leverandør, som du har fuld tillid til!

Hvis du har behov for at kravspecificere alt ned i mindste detalje, for at ”sikre” at du får, hvad du betaler for, så har du måske fat i den forkerte leverandør? Som med så meget andet, så handler app udvikling om tillid.

Tillid kan dog være svært at opnå, da tillid oftest skabes over tid og da kunden oftest ikke ”kender” leverandøren inden aftaleindgåelse. En god ide er derfor at kontakte én eller flere af leverandørens tidligere referencer/cases, samt at forhøre dig i dit netværk, om kendskab til leverandøren.

Ved at følge ovenstående anbefalinger får du med garanti en bedre løsning, end hvis ikke du fulgte vores anbefalinger. Derudover får du også en motiveret leverandør, som kan få lov og luft til at være den app udviklingsekspert, som du lige præcis har behov for.

Større app projekt – overvej en workshop

Workshop

Hvis der er tale om et større app projekt, som har middel til høj kompleksitet, så siger vores erfaring os, at en workshop kan være utrolig værdifuld for slutproduktet.

Under en sådan workshop, gennemtænker vi nemlig app-løsningen sammen med kunden, allerede inden et tilbud eller budget udarbejdes.

Under denne workshop får vi sammen belyst app projektet fra alle sider, ligesom vi får defineret og afgrænset de ønsker og krav, som der måtte være til app’en. Disse ønsker og krav vil normalt oftest først blive belyst midt i udviklingsprocessen.

Uanset om app udviklingen efterfølgende foretages hos os eller en anden leverandør, så har kunden fået en god start på sit app projekt, i form af en gennemarbejdet projektplan, som kan omsættes til udvikling og dermed den endelige app.

Så hvad koster en app?

Ja, hvilken bil vil du gerne køre i?

Vil du høre mere? 
Kontakt Mads
Bliv ringet op inden for 1 time
Tak! Vi glæder os til at snakke med dig