Native app vs web app vs hybrid app

Native app

Native app

Native apps er apps, som er udviklet til én bestemt type platform. Eksempelvis iOS, Android eller Windows Mobile.

Grøn smiley

Performance er i top og udnyttelsen af enhedens hardware er optimal.

Rød smiley

Passer kun til én platform – fx iOS. Kræver stort budget hvis den være tilgængelig på flere platforme – fx også Android.

Web appp

Web app

Web apps er apps udviklet ved hjælp af de samme teknologier som hjemmesider. Web apps kører i en browser.

Grøn smiley

Mindre ressourcekrævende at udvikle. Fungerer på alle platforme.

Rød smiley

Performer ikke optimalt ligesom eventuel udnyttelse af enhedens hardware er besværlig.

Hybrid app

Hybrid app

Hybrid apps er apps, som blander teknologierne fra en native app og en web app. Kaldes også cross platform app.

Grøn smiley

En hybrid app fungerer på alle platforme.

Rød smiley

Performer ikke så godt som en native app og har enkelte begrænsninger i forhold til adgang til enhedens hardware.