Skrevet af den

AR i apps skaber en ny virkelighed. Også for virksomhederne

AR i apps og appudvikling

Hvis du arbejder i en industriel virksomhed, har du nok bemærket det stigende fokus, der er på at optimere gennem teknologi. Mulighederne synes uendelige. Det er de faktisk også. Men det kræver fokus og kreativitet at identificere de muligheder, hvor værdien for alvor ligger gemt.

Inden for industrien benævnes optimering gennem teknologi i disse år som “Industri 4.0”. Det er lidt forsimplet, men vil du dykkere længere ned i Industri 4.0 kan det gøres her samt i vores Whitepaper, som du kan bestille her.

Inden for Industri 4.0 stiller man ofte skarpt på de kerneopgaver, der kræves i en arbejdsgang. Der skæres med andre ord ind til benet for at opnå overblik over de processer, som kan automatiseres eller hvor for meget (manuelt) arbejde ikke bidrager direkte til den opgave, man har for hånden. Man kunne kalde det den moderne form for taylorisme.

En anden måde at anskue dette på, er ved at anvende værktøjer, der accelererer ens arbejdsgang, f.eks. ved præcist at guide medarbejderen igennem det arbejde, der skal udføres. Formålet er at effektivisere og lette arbejdet og samtidig sikre en højere slutkvalitet. Til det kan Augmented Reality (AR) benyttes.

AR skaber en ny virkelighed

AR er et digital lag, som lægges ovenpå den fysiske verden, idet man kigger på en skærm.

Det er oplagt at bruge apps til dette, hvor appen ved hjælp af kameraet viser et digitalt lag oven på det fysiske rum. Det er en ny virkelighed. Man skaber derved et kanvas oven på et kamera, som kan bruges til at vise tidsbesparende informationer eller som et interaktivt lag mellem bruger og software, og på denne måde kan man guide brugeren igennem en opgave, der skal udføres, en måling der skal tages, en vej der skal findes eller noget helt fjerde.

Teknologien kan bruges som en interaktiv manual, hvor man kun får vist det man skal bruge i konteksten, mens alt det andet holdes i baggrunden. På denne måde skaber man en mere fokuseret arbejdsgang, og er med til at skabe et rum for et præcist og effektivt resultat på opgaven.

Herunder kan du se et eksempel, hvor Andreas placerer en varmepumpe på kontoret.

Hvordan fungerer det så?

AR i apps fungerer ved at telefonen ser på det fysiske rum man befinder sig i via kameraet. Den kortlægger lokalet så den kan detektere og forstå hvad der er vægge, og hvad der er gulve. På denne måde kan man i softwaren placere objekter “oven” på de fysiske vægge og gulve, som var de der i virkeligheden, og derved tilføje digitale objekter til den analoge verden.

Når man gør det, så åbner man en verden af muligheder, idet den digitale verden modsat den analoge, er omskiftelig (og nemmere redigerbar).

Hvordan en sikring skiftes i en Volkswagen eller i hvilken rækkefølge produktionsarbejderen skal samle det nye produkt, går med AR fra at være opgaver der kræver opslag i manualer til at være et lag af digitale manualer, der guider brugere gennem den specifikke opgave, de har gang i. På den måde skærer man alt unødigt væk.

AR blev for alvor kendt i den brede befolkning da Niantic lancerede Pokemon Go! Det er allerede nogle år siden og i dag er AR en teknologi, vi for alvor ser røre på sig indenfor mange andre brancher end spil.

Indenfor industrien oplever vi bl.a. at man benytter AR-teknologi til at definere ubekendte. Det kunne være udarbejdelse af plantegning af lokaler, opmåling af flerdimensionelle objekter, beregning af størrelser og omfang, virtuelle produktfremvisninger og meget, meget mere.

Vi har arbejdet med AR til alt fra produktionsvirksomheder og til museumsoplevelser. Så går I med tanker om at implementere AR i jeres virksomhed, så giv os et ring på 70 70 17 47 eller skriv til os på kontakt@makeable.dk.