OCN Danmark - nyt system modtager klapsalver

OCN Danmark besluttede i efteråret 2015 at få udviklet en ny database, da den gamle voldte problemer. Vi undersøgte markedet grundigt og valgte Makeable, som matchede vores behov optimalt.

Processen har været 100 % styret af en tidsplan udarbejdet i fællesskab, som er blevet overholdt. Vi har haft tilknyttet en fast udvikler, som har været i stand til at sætte sig ind i vores komplicerede behov.

Resultatet er nu præsenteret for vores samarbejdspartnere i OCN Danmark – det udløste klapsalver.

Hanne Skov, Leder af OCN Danmark

Få papir på dine færdigheder

Med OCN Danmark (Open College Network) kan deltagere få papir på deres kompetencer – også selv om de ligger uden for de formelle krav til skolegang.

OCN Danmark gør det for eksempel muligt at få valideret deltagernes praktiske færdigheder, så de kan bruge deres erhvervede kompetencer til at søge job eller videre på en uddannelse.

Ved hjælp af eksterne faglige eksperter kan OCN Danmark kvalificere og validere uddannelsesforløb formelt og dermed give deltagerne bevis på deres kunnen.

Makeable bag database

Makeable har stået for udviklingen af ‘OCN Danmark Databasen’, som er den platform, der dagligt danner grundlaget for OCN Danmarks forretning.

På læringsplatformen kan kursister finde online kurser, som giver dem kompetencer, som ligger uden for den konventionelle skoletankegang.

Vil du høre mere? 
Kontakt Mads
Bliv ringet op inden for 1 time
Tak! Vi glæder os til at snakke med dig
Cube Udfordring

OCN Danmarks største udfordring var, at de ville sikre brugervenlighed i et komplekst domæne.

De havde brug for et system, der føles naturligt for deres deltagere at bruge på trods af den unikke terminologi i OCN-metoden. Det skulle kort sagt kunne bruges af alle.

Derudover var deres mål at få en nem overgang fra det gamle til det nye, da beslutningen om at få udviklet et nyt først var taget. Dette til trods for det nye udseende, nye features samt migreringen af gammel data til det nye system.

Cube Løsning

OCN Danmark gik fra et WordPress-site til et system udviklet i Laravel.

I arbejdet hen mod at få et system, der blev en naturlig forlængelse af OCN-metoden, gentænkte og udviklede vi aspekter inden for brugervenlighed.

Vi gjorde det ligeledes muligt for de eksisterende brugere at benytte deres login fra det gamle system ved at inkorporere eksisterende data i det nye system og de nye funktionaliteter.

Cube Resultat

Resultatet er blevet et super brugervenligt system.

Selv om de features, der er at finde på OCN Danmarks website, er avancerede, imødekommer det nye system dem uden problemer.

Der er også tale om et hurtigere system, der fungerer upåklageligt til trods for, at der er tale om store datamængder.

Og slutteligt er der nu tale om et skalerbart system, der kan udbygges til at imødekomme fremtidige behov.