Blinfo – giver personer med synshandicap talende skilte

En app med fokus på tilgængeligheden for svagtseende


Smartphone placeholder

Blinfos nøglefunktioner

  • Få automatisk information om dine omgivelser direkte på din telefon, visuelt eller auditivt
  • Giver stedsspecifik information, når man har mest brug for det
  • Blinfo er brugervenlig og let og intuitivt at benytte
  • Blinfo kan anvendes med skærmlæser
  • Brugeren kan benytte sig af app’ens oplæsningsknap
  • Informationen der læses op, kan man også selv læse i app’en.

Stedsspecifik information, når man har mest brug for det

Som blind eller svagtseende kan det være svært at navigere. Visuelle informationer såsom skilte, der viser vej, er ikke til meget hjælp, og samtidig kan det være hårdt altid at skulle bede om hjælp fra personale eller andre.

Blindecenter Bredegaard, Region Hovedstaden, står bag app’en Blinfo, der formidler information om omgivelserne og således gør dagligdagen nemmere for personer med synshandicap.

På trods af, at der er op imod 25.000 borgere med nedsat syn i Danmark, er blinde og svagtseende sjældent tænkt ind i arkitekturen på samme måde som eksempelvis folk i kørestol er.

Her kan Blinfo være en stor hjælp. Ved at kombinere Bluetooth beacon-teknologi og smartphones skærmlæserfunktion er det muligt at lave talende skilte. Via små beskeder gør teknologien det muligt at fortælle om det vigtigste, og som er ufortalt for folk med synshandicap.

BLinfo app

En tryggere og mere selvstændig færden

Blinfo app’en forbinder automatisk til de relevante Bluetooth beacons i nærheden og videreformidler derefter de beskeder, som er lagt i systemets backend.

Ankommer man eksempelvis til en bygning, der har et Blinfo setup, vil app’en automatisk oprette notifikationer (push) og tilhørende beskeder, som kan oplæses for brugeren direkte i appen.

Blinfo app

Personligt tilpasset skærmlæser

Blinfo fungerer i baggrunden hvilket betyder, at brugeren ikke behøver at have app’en åben, for at kunne scanne efter beacons samt få oplæst beskeder. Når apps kører i baggrunden kan det dog have en mindre indvirken på strømforbruget, hvorfor det i app’en er muligt at indstille, hvor længe denne scanning i baggrunden skal foregå.

Man kan i app’en også vælge, om man kun vil modtage nye eller opdaterede meddelelser.

Blinfo app Blinfo app

Blinfo og webtilgængelighed i apps

Blinfo er en højrelevant case og app. Særligt efter loven om IT-tilgængelighed i offentlige apps, WCAG 2.1, trådte i kraft d. 23. juni 2021. En lov, der sikrer digital inklusion frem for eksklusion – og selvom loven indtil nu kun vedrører offentlige institutioner, håber vi, at den kan være med til at sætte en ny standard inden for app-udvikling.

Og så er det bare ekstra meningsfuldt at udvikle en app, der gør så stor en forskel for mennesker, der har behov for særlig hjælp i dagligdagen.

Læs mere om WCAG 2.1 her eller se flere cases her.

Interesseret?
Bliv ringet op af Niels

(COO, partner)


Tak, vi kontakter dig hurtigst muligt. + følg os på LinkedIn LinkedIn
Kontakt os