Skrevet af den

Ny hjemmeside – 10 vigtige overvejelser

At få succes med en ny hjemmeside kræver en holdindsats af alle involverede, som i fællesskab beslutter og prioriterer. Her er 10 vigtige overvejelser, der bør ligge til grund for bestillingen af en ny hjemmeside.

Websites - vælg rigtigtI Makeable har vi mange års erfaring i at styre den proces, der leder frem til lanceringen af en ny hjemmeside. Fra de mange åbne og uafklarede spørgsmål, til et velfungerende resultat, der skaber forretning.

Dog er der en række spørgsmål, I som virksomhed bør diskutere som noget af det første i processen.

Det vil nemlig både hjælpe jer selv og den kommende leverandør til at skabe succes med jeres nye hjemmeside.

1. Hvem er målgruppen?

Det er uendeligt vigtigt, at I kender jeres målgruppe godt, og at I sætter den kommende leverandør godt ind i den. Det har afgørende betydning for, hjemmesidens design og funktionalitet.

Hos Makeable mener vi, at en god leverandør hurtig kan sætte sig ind i målgruppen eller målgrupperne og fra start målrette processen. Derudover skal leverandøren også kunne udfordre jer på, hvad målgruppen gerne vil og hvordan den begår sig online.

2. Hvad vil vi opnå med en ny hjemmeside?

Vi vil gerne skabe mere forretning eller øge opmærksomheden – men hvordan? Er det ved at være top-moderne, eller er det vigtigere, at sitet distribuerer viden f.eks. gennem en content marketing strategi?

Hvilke soft- og hard conversions skal vi opnå? Og med målgruppen i baghovedet – hvad fungerer så?

Det er samtidig disse metrics, vi efter lanceringen gerne vil måle på, og som er med til at afgøre, om den nye hjemmeside er en succes.

3. Hvad vil jeres besøgende?

Jeres besøgende ønsker at løse en opgave og søger svar på spørgsmål, når de besøger jeres hjemmeside. Hvis hjemmesiden ikke kan hjælpe dem med at løse deres opgave, fejler den.

Måske er den besøgende i gang med at afsøge markedet for ydelser eller kommende leverandører – måske vil de gerne finde kontaktoplysninger og åbningstider.

Det er selvfølgelig en blanding af flere ting, hvis vi ser på de besøgende som helhed.

Den gode hjemmeside formår at skabe balance mellem de ting, I gerne vil opnå med en ny hjemmeside – og de opgaver den besøgende gerne vil løse.

4. Hvilke sidetyper har vi brug for på hjemmesiden?

Smukke websitesEn hjemmeside består af en række sidetyper. Forsiden er en sidetype, en produktside er en ande sidetype og en nyhedsside, som den du netop læser her, er en tredje.

Det er meget nyttigt for såvel leverandøren som jer selv at kortlægge de forskellige sidetyper og måske endda beskrive hvilke elementer, de kan tænkes at indeholde.

Det spiller ind på omfang og kompleksitet og dermed også budget og leveringstid.

5. Hvilket CMS skal vi vælge?

Har I en holdning til valg af CMS, så begrund den overfor leverandøren og vær både kritisk og modtagelig over for leverandørens reaktion og alternative anbefalinger.

Valg af CMS til ny hjemmeside

Valg af CMS er en videnskab for sig selv og skal træffes på baggrund af øvrige eksisterende IT-systemer, mulige fremtidige integrationer, priser, formål, indstilling til Open-Source og meget, meget andet.

Hvis I er i tvivl, så ring til os på tlf.: 70 70 17 47 – vi kan også indgå i jeres team som uvildige rådgivere.

6. Hvad er budgettet?

Hvad er budgettetVær fra start helt bevidst om, hvilket budget der er afsat til en ny hjemmeside.

Sæt leverandøren ind i opgavens omfang og bed om en omtrentlig pris, så I kan vurdere, om I er på bølgelængde, før der indhentes eventuelle tilbud.

Vi har i Makeable leveret websites inden for så godt som ethvert budget. Kunsten er at prioritere og forventningsafstemme sammen.

7. Hvem skal være leverandør?

Find en leverandør, som brænder for opgaven, som har de rette kompetencer og som prismæssigt matcher din virksomhed og opgaven.

Når vi indgår som leverandør, så lytter vi meget – men vi udfordrer også. Når en virksomhed ønsker en ny hjemmeside, er det også et udtryk for, virksomheden trænger til at rykke sig. Det er vigtigt.

Bed om et gratis møde inden tilbudsgivning for at mærke, om der er kemi og for at blive klogere på, hvordan leverandøren griber opgaven an.

Har I fået et godt indtryk af en sælger eller direktør i et webbureau, så spørg hurtigt ind til, hvem de forestiller sig, skal løse opgaven, og hvordan de griber processen an. Undersøg også leverandørens referencer og spørg eventuelt til råds i netværket.

8. Hvilken proces skal vi bruge?

Foretrækker I agile og iterative udviklingsmetoder såsom Scrum – eller passer projektet bedre til en fast pris og vandfaldsmodel .

Valg af proces minder lidt om valg af CMS – der er fordele og ulemper, uanset hvilken retning man kigger.

Spørg leverandøren til råds og snak jer frem til en proces, der stiller alle involverede tilfredse. Der er ingen “one size fits all”.

Sådan griber vi i Makeable – helt overordnet – processen bag et webprojekt an.

9. Hvem er drivkraften hos jer?

Det er vigtigt, at I har en overordnet projektleder tilknyttet projektet.

Det skal være en medarbejder, som har været med fra start, som kender virksomheden godt og som brænder for opgaven.

Det vil være denne person, som leverandøren primært henvender sig til. Nogle gange også med spørgsmål i forhold til budget og valg af løsning, hvormed projektlederen hos jer skal have mandat til at træffe beslutninger.

10. Hvilket materiale kan genbruges?

Ret hurtigt i processen er det rart for jer som virksomhed at have afgjort, hvor meget at det eksisterende materiale, der kan genbruges, og hvor meget, der skal laves på ny.

Tekstproduktion er større opgave end mange tror, og billede- og videomateriale kan være dyrt at få produceret. Afsæt tid og penge i budgettet til disse poster, så det ikke overrasker undervejs.

Anbefaling: Workshop som kick-off

IT-rådgivning

I Makeable har vi kun gode erfaringer med at afholde workshops som noget af det første i processen.

På en workshop vil mange af ovenstående spørgsmål blive besvaret, ligesom nye vil opstå. Ofte vil vi på vores workshops trækker linjer helt ned i virksomhedens eksistensgrundlag.

Det er ikke nødvendigvis nemme spørgsmål der dukker op, men det må godt gøre lidt ondt her.

Derfor er det en fordel at sidde omkring det samme bord, da mange af de indledningsvise beslutninger bedst træffes på baggrund af vores forskelligartede inputs, fokus og kompetencer.

Prioritering er både svært og fuldstændigt nødvendigt i processen for at få udarbejdet en ny hjemmeside.