Skrevet af den

Best practice for applikationsudvikling

Applikationer er blevet en integreret del af erhvervslivet, som bl.a. benytter dem internt til at optimere workflows eller eksternt for at udvide markedet og nå flere kunder. Vi har i løbet af de sidste par år leveret begge typer af apps. Gennem vores samarbejde med både store og små virksomheder har vi etableret en fremgangsmåde, som sikrer, at applikationerne lever op til forventningerne og skaber den ønskede værdi.

1. Afklaringsfasen: Lad os mødes

Dette er den første og måske vigtigste del af processen. Det er her applikationens formål og umiddelbare funktionalitet kortlægges, ligesom vi får et indblik i de muligheder og udfordringer (i virksomheden eller måske i branchen), som applikationen skal håndtere.

Måske skal applikationen løse et specifikt problem internt i virksomheden og dermed fungere som et værktøj? Måske ligger I inde med information og viden, som skal sælges gennem en applikation? Eller måske er der tale om et cross-media projekt hvor app’en fungerer i samspil med andre medier og dermed indgår i en komplet digital platform? Uanset hvad så skal vi nok hjælpe med konceptudvikling.

Vi forventningsafstemmer også ved kort at tale om proces, budget og deadline.

Wireframes til mobiludvikling

Wireframes som visualiserer app-konceptet.

2. Prototyping/wireframing

Når formål og funktionalitet er blevet talt godt igennem, tager vi over for en stund. På baggrund af afklaringsfasen og research skitserer vi app’ens layout og funktionalitet i form af en række wireframes, der – hvis nødvendigt – også indikerer interaktion og flows.

Formålet er hurtigt og tidligt i processen at skabe et meget håndgribeligt overblik over, hvad applikationen kan samt at forventningsafstemme med kunden, så vi sammen kan gruppere features mellem need-to-have eller nice-to-have.

3. Er der et API til rådighed?

Mobile applikationer trækker i visse tilfælde data (f.eks. priser, billeder eller indhold) fra et andet system, som dermed skal stille et API til rådighed. API står for Application Programming Interface og er en softwaregrænseflade, der tillader interaktion mellem to stykker software – altså en måde at tilbyde data fra et system til et andet – typisk i form af en web service.

Hvis denne dataudveksling ikke på forhånd er tilgængelig, kan projektet også inkludere udvikling af disse. I nogle af vores app-projekter medfølger der en backend, som netop tilbyder data til applikationen gennem en række web services, så kunden let kan vedligeholde indhold.

4. Tilbud og udviklingsmetode

På bagkant af afklaringsfasen og de opfølgende skitser har vi nu viden nok til at kunne nedbryde opgaven og give et tilbud på udviklingen af såvel design som funktionalitet.

Hvis kunden ønsker det og det passer bedre til projektet, opstiller vi i stedet for et tilbud en budgetramme, som vi sammen med kunden prioriterer og projektstyrer de nedbrudte opgaver inden for. Det skaber større fleksibilitet og omstillingsdygtighed i udviklingsprocessen.

Ofte leverer vi mindre projekter til en fast pris, mens større og mere komplekse projekter leveres inden for en budgetramme og en agil udviklingsmetode.

5. Design

Når kunden har accepteret tilbudet, tager vi fat på designfasen. Med afsæt i de udarbejdede wireframes skabes det grafiske design og user interface. Design af app-ikonet, menu ikoner og splash screen laves også i denne fase.

Designet vil bære præg af, at vi holder os opdaterede med viden omkring de nyeste tendenser og standarder vedrørende user experience og user interface design. Det er især vigtigt at være opdateret inden for mobile applikationer, som – sammenlignet med website – er et meget ungt medie, der endnu har mange standarder at etablere.

6. Udvikling

Når designet er godkendt af kunden, nedbrydes dette i del-opgaver som prioriteres og overleveres til udviklerne. Det er i denne fase, at designet går fra at være statiske pixels til funktionalitet og logik i form af veldokumenteret kode.

7. Beta-test

Test af applikation til Iphone

Test af applikation til iPhone.

Afhængig af projektets størrelse (og kundens ønske om involvering) vil kunden enten løbende teste applikationen eller først få den at se, når den er så godt som færdig.

Vi gennemgår naturligvis løbende app’en i detaljer, tester og bugfixer. Efter justering og implementering af ændringer, udgives app’en i en beta til kunden, der dernæst tester applikationen og noterer eventuelle justeringer der efterfølgende rettes.

8. Udgivelse

Når applikationen er helt færdig, skal den indsendes ind til App Store eller Android Market. Her skal der foreligge en beskrivelse samt nogle billeder af applikationen. Det tager typisk 1-2 uger for applikationen at blive godkendt og udgivet.

Foruden at være baseret på egen erfaring, så grunder fremgangsmåden også i Apple’s app-udviklingsfilosofi: Plan, Design, Develop and DeployDu kan med andre ord trygt tage kontakt til os, hvis du går med tanker om at få udviklet en applikation.