Skrevet af den

App udvikling: Hvorfor bruge penge på fejlrettelser?

iPhone på bord

Når vi bliver mødt med spørgsmålet om, hvorfor der skal bruges penge på fejlrettelser og optimeringer, er vores svar entydigt: At investere penge i fejlretning og optimering gør en app bedre, og flere brugere vil derfor benytte den.

Vi bliver ofte mødt med en undren over, hvorfor der skal bruges penge på fejlrettelser – fejl burde jo ikke være der, og desuden er det mere spændende at få udviklet ny funktionalitet.

Amazon UpdatesGrundlæggende kunne vi ikke være mere enig, men sådan forholder virkeligheden sig ikke. App udvikling er kompliceret. Som Amazon skriver til en af deres nyere opdateringer:

”The boringness of ”bug fixes” are actually foundational for an easy to use app. New features are great, but a well running app is even more important”

Den tilgang har vi også. Jo bedre, app’en kører, jo mere tilbøjelig er brugerne til at benytte sig af den. Så selv om det er lidt kedeligt og kan virke en smule omsonst at kaste penge efter fejlrettelser, er investeringen godt givet ud, når statistik og analyser viser, at det fastholder og øger brugen af app’en.

Store virksomheder prioriterer fejlrettelser højt

Undersøgelser viser, at brugere kun vil prøve en app én eller to gange, hvis den er fyldt med fejl. Faktisk gælder det for hele 79 % af de adspurgte. Det gælder altså om at være skarp på fejlrettelser, hvis man skal fastholde sine brugere.

App store updatesSom I kan se på billedet, bliver fejlrettelser i app udvikling prioriteret af de helt store app-producenter.

Foruden Amazon, som vi har refereret til tidligere, bruger også både Google, Netflix og LinkedIn (ligesom alle andre store virksomheder) ressourcer på app udviklingen for at rette fejl.

Amazon siger blandt andet her til selv:

”Each bug fixed makes for a better app on your phone. And better apps mean happier people.”

– En bedre app giver gladere mennesker. Det er da simpelt nok, er det ikke?

Når vi tilføjer ny funktionalitet, kan der opstå nye fejl

Det kan virke underligt, at der konstant kan optimeres og fejlrettes – gør vi som softwareleverandør ikke vores arbejde godt nok?

Til det kan vi svare, at når vi retter en fejl eller tilføjer ny funktionalitet, kan det betyde, at en ny fejl opstår. Derfor skal man også se på det at være afsender på en app som en kontinuerlig proces – både i form af udvikling og vedligeholdelse.

Apple Developer Requirements

Apple Developer Requirements

Ny teknologi, nye krav og nye behov dukker op. Derfor skal man være over sin app og investere både tid og penge, hvis den skal forblive tidssvarende og udfylde de behov, brugerne har.

Apple har for ganske nyligt indført, at de fjerner statiske apps fra App Store, det vil sige apps, som ikke bliver opdateret og gjort tidssvarende.

For at det netop ikke skal være tilfældet, har vi fokus på at optimere og rette fejl på de apps, vi udvikler, så de møder de krav, Apple stiller. Det gør vi ved hjælp af monitorering, statistikker og analyse.

En anden type fejl, som ikke er direkte nedbrud og funktionsfejl, er brugermæssige udfordringer. Der er forskellige muligheder for at monitorere apps for at blive klogere på brugen, ligesom det er tilfældet for websites.

Ved hjælp af statistikker og analyser heraf kan vi få et detaljeret indblik i brugsmønstre. Når vi analyserer den reelle brug af app’en, kan vi optimere og gøre den endnu mere relevant for brugerne.

Vores anbefaling til app budget og vedligeholdelse

Inden udviklingen af en app går i gang, bør man stille sig spørgsmålet i forhold til budget og vedligeholdelse:

  • Hvilket formål har app’en? Løser den et behov nu og her, eller er behovet der også i fremtiden?

Ved at svare på ovenstående får man svar på, hvorvidt der er behov for fortløbende at afsætte penge til vedligeholdelse, herunder udvikling af ny funktionalitet, optimering og fejlrettelser.