5 gode råd: Succes med Industri 4.0

– Så I kan undgå at ende i en kedelig statistik om, at 70% af alle industri 4.0-projekter aldrig bliver aldrig til noget.


“Digital transformation is a journey, not a destination”

Sådan beskriver John Appleby, CEO i Avantra, i et interview med Industry Today, den digitale transformation, mange industrielle virksomheder lige nu gennemgår.

Selvom Covid-19 lige nu raser afsted i hele verden, er der stadig mange industrielle virksomheder, der er i gang med at digitalisere.

Er man som virksomhed ikke i gang, bør man kraftigt overveje det, da det netop er i krisetider man bør investere i ny teknologi for at stå stærkere i forhold til konkurrenterne – ikke mindst når konjunkturerne igen skifter. Dette var tilfældet i forhold til 2. verdenskrig, oliekrisen og senest i forbindelse med finanskrisen.

Industri 4.0 og apps

3 gode industri 4.0 eksempler, hvor sensorer og apps går hånd i hånd

1. Appen bliver teknikerens forlængede arm

Konkret hjælper vi en virksomhed, som står over for en omkostningstung udfordring i forhold til servicering, hvilket en specialudviklet app vil kunne afhjælpe.

I dette tilfælde skal appen indgå som bindeled – et interface – mellem teknikere og det måleudstyr, der sidder under jorden eller havoverfladen, og måler graden af korrosion (rust).

Med appen, som forbinder til måleenhederne, kan målerne meget nemmere konfigureres, ligesom stikprøvemålinger kan valideres. Dette skyldes, at der pga. det barske omgivende miljø ofte er både dyrt og omstændigt at opsætte et interface for at styre målerne. Appen fungerer således som et effektivt interface der sparer på produktionsomkostningerne i forhold til installationerne samtidig med at det gør teknikerens arbejde nemmere og mere fleksibelt.

Således bliver appen pludselig et forretningskritisk element i den samlede løsning/produktet, hvilket øger virksomhedens konkurrenceevne betragteligt.

2. Konfiguration af sensorer med en app

Et andet godt eksempel er vores samarbejde med dol-sensors, som er verdens største producent af sensorer til landbruget. Ved hjælp af NFC-teknologi, sørger appen for, at teknikere og landmænd har mulighed for lynhurtigt at konfigurere sensorer (eller kopiere konfigurationer) til de sensorer, der f.eks. er installeret i kyllingefarme. Appen vil sammen med sensorerne hjælpe landbrugene til både at øge produktionen, mens de samtidig sparer tid under installationen og den efterfølgende vedligeholdelse.

3. Måling af indeklima og visualisering i app

I samarbejde med en større dansk ingeniørvirksomhed er vi i gang med at udarbejde en app der visualiserer hvilke lokaler en skole anbefales at tage i brug – eller skifte til. Denne vurdering sker bl.a. på baggrund af sensorer, der måler et hav af værdier i lokalet, herunder også værdien af CO2. Projektet er allerede ved at blive udrullet som test på udvalgte skoler i Danmark.

70% af alle industri 4.0 projekter bliver aldrig til noget – hvorfor?

McKinsey vurderer, at ca. 70% af alle nye industri 4.0 projekter aldrig bliver implementeret i virksomhederne.

Hovedårsagerne er som vist herunder manglende viden sammenholdt med omkostningerne og en for ringe udarbejdet business case. Dette er også noget vi kan genkende i Makeable – omend ikke i et så stort omfang.

Industri 4.0 Graf

Makeables 5 råd til bedre implementering af industri 4.0

Hos Makeable synes vi, at det er problematisk at så mange industri 4.0 projekter ikke bliver realiseret..

Baseret på vores succesfulde projekter i samarbejde med en række industrivirksomheder, har vi derfor nogle råd til, hvordan I som virksomheder nemt kan implementere jeres industri 4.0-tiltag, og dermed forblive konkurrencedygtige – endda i en krisetid.

1. Start med “WHY?”

Hvorfor vil I gerne implementere jeres industri 4.0 projekter?

Vær klar og tydelig i, hvor problemstillingen ligger. Hvad vil I gerne opnå med dette? Hvad vil det konkret afhjælpe?Der er et hav af muligheder for at effektivisere en virksomhed.

Deloitte har lavet en god model, der kan hjælpe med at vurdere, hvor og hvorfor man skal starte virksomhedens industri 4.0 projekter.

Inspiration til industri 4.0 initiativer

2. Mobiliser det rette team

Det er vigtigt, at man fra virksomhedens side udvælger én person eller ét team, der kan stå for at føre projektet ud i livet. Det er med til at sikrer, at projektet ikke går tabt i eksempelvis drift.

en rapport fra McKinsey, går de endda så langt til at anbefale, at man bør åbne afdelinger i områder, hvor der er en stærk digital kultur, såsom Silicon Valley eller Berlin, såfremt man vil have mulighed for at rekruttere det stærkeste interne team. Så drastisk anbefaler vi dog ikke at man starter, men understregningen af, at der sidder kompetente og engagerede folk på opgaverne, er en vigtig faktor.

3. Prioriter og afgræns

Når I har lavet en liste over, hvad I gerne vil opnå, samt fundet det rigtige interne team til at stå for eksekveringen, kan processen for alvor begynde.

Vi oplever ofte, at de apps vi ender med at udvikle, er mere simple end oprindeligt tiltænkt. Det er et godt tegn på, at processen er kørt optimalt.

Vores anbefalinger er derfor, at starte med at eksekvere på kernefunktionerne i version 1. Når man derefter har fået bekræftet resultaterne for disse, kan man udvikle og lancere en version 2, 2.1, 3 mv.

Som godt eksempel kan vi fremhæve udviklingen af appen til FTZ. Appen skulle spare værkstederne i hele Norden tid på bl.a. dokumentation i deres daglige arbejde. Derudover havde FTZ en lang række andre ønsker til appens funktionalitet.

Vores anbefaling til FTZ, var at starte med kernefunktionaliteten – scanning af bilens nummerpladen og hurtig tilføjelse af billeder til den resulterende sag. Allerede en måned efter lancering havde FTZ sparet mere end 500 timers arbejde tværs af de værksteder de servicerer. Få måneder efter var der sparet tusindvis af timer. Herefter var grundlaget i form af erfaring og resultater til at påbegynde fase 2.

Ovenstående eksempel er et af mange. Har I behov for hjælp til at afgrænse projekter, så de bliver nemmere at eksekvere, så hjælper vi meget gerne.

4. Lav en business case

Der er mange variationer af industri 4.0 projekter. Nogle er simple, og nemme at implementere. Andre er omkostningstunge, omfattende og krævende. Derfor er det særligt vigtigt, at man stiller skarpt på de enkelte projekter og f.eks. udarbejder eller får udarbejdet en prototype, som kan danne grundlag for en tydelig business case.

Sørg for at få regnet på de mulige. omkostninger, samt forecaste på den nyskabte værdi, som projektet vil tilføre. På denne måde, kan man hos virksomhedens ledelse træffe beslutningen på et oplyst grundlag med udgangspunkt i ROI (Return Of Investment).

5. Samarbejd med dygtige leverandører

Ligesom det er vigtigt at have det helt rigtige interne team, ligeså vigtigt er det, at entrere med dygtige leverandører.

AffaldVarme Aarhus (AVA) påbegyndte et industri 4.0 projekt, der skulle opsamle og simplificere noget af den enorme datamængde, der dagligt indsamles, så man internt kunne træffe beslutninger, ud fra et bedre datagrundlag. Dette blev til et samarbejde mellem AVA, Inspari og Makeable. I dette tilfælde, havde AVA brug for specialiserede partnere indenfor både BI (Business Intelligence) og softwareudviklere til appudvikling. Man hyrede derfor Inspari til at stå for BI-delen og Makeable til at udvikle app’en til visualisering af det resulterende data. Slutresultatet blev en sofistikeret og effektiv app, der i dag spiller en vigtig rolle i monitorering af deres fjernvarmeinstallationer samt til at danne grundlag for fremtidige beslutninger.

Her er et udpluk af de kunder, som vi har samarbejdet med industri 4.0 apps og projekter med.

Kom tættere på succes med implementering af industri 4.0 – kontakt os

Går I med tanker om, at påbegynde et eller flere industri 4.0 projekter, men ikke lige ved hvor I skal starte? Tøv endelig ikke med at tage fat i os – vi elsker at hjælpe og gennem fælles innovation gøre virksomheder mere effektive.

Interesseret?
Bliv ringet op af Mads

(CEO, partner)


Tak, vi kontakter dig hurtigst muligt. + følg os på LinkedIn LinkedIn
Kontakt os