App udvikling: Sådan laver du en app – 9 trin til succes

Går du eller din virksomhed med tanker om at lave en app, men er i tvivl om, hvordan I kommer fra idé til færdigt produkt? I denne step-by-step guide gennemgår vi 9 vigtige trin, I skal igennem for at lave en app, der har størst mulighed for at blive den succes, du og virksomheden håber på.


Vi kommer omkring følgende trin – fra indledende fase til app udvikling og lancering:

 1. Få valideret konceptet
 2. Få styr på domænet
 3. Lav en detaljeret beskrivelse og skitse
 4. Undgå “feature creep”
 5. Foretag research på app designs og udarbejd mockup
 6. Vælg den rigtige teknologi: Native vs. hybrid
 7. Kom i gang med app udvikling
 8. Release og markedsføring af app’en
 9. Løbende vedligeholdelse og optimering

Forarbejdet er mindst lige så vigtigt som udviklingen, så undlad at gå på kompromis eller springe trin over. Det kan give bagslag senere i processen.

1. Få valideret konceptet

Første skridt, når I skal lave en app, er at dele konceptet med så mange som muligt. Det kan virke angstprovokerende, men det er utrolig vigtigt for at:

 1. Få konceptet – og behovsdækningen – valideret. Præsenter konceptet og find ud af, om andre også synes app’en vil skabe værdi for forretningen og brugerne.
 2. Få så mange input fra omverden som overhovedet muligt, inden I begynder på en konceptfase og efterfølgende udviklingsfase og app udvikling. Tal med kollegaer og den potentielle målgruppe. Lav fokusgrupper, test konceptet og sug til jer af viden og input.

Når I har fået valideret konceptet, har I et meget bedre grundlag at arbejde ud fra.

Niels taler og smiler ved tavle

2. Få styr på domænet

Næste skridt er at få styr på domænet. Domænet er den branche eller industri, app’en skal servicere.

Er det en branche, I ikke allerede arbejder i – eller opererer inden for – er det alfa og omega, at I foretager grundig research af domænet, så I ved præcis hvorfor og hvordan, app’en kan gøre en forskel.

Vælger I at udvikle app’en sammen med professionelle app udviklere eller et app bureau, forventes det som udgangspunkt, at I er domæne-eksperten. I har styr på, hvad app’en skal gøre for brugerne – og for jeres forretning.

Hos Makeable vil et projekt allerede fra konceptfasen, som er den indledende fase, indeholde strategisk sparring og rådgivning, så vi sikrer, at app’en giver mest mulig værdi uanset domæne.

Glad ingeniør føler succes efter godt arbejde. Han stod en top af vindmølle og ser smukke solnedgang landskab

3. Lav en detaljeret beskrivelse og skitse

Nu er det tid til at få konceptet “ned på papir”, så I har en konkret beskrivelse og skitse at arbejde ud fra – eller medbringe til en app udvikler/et app bureau.

Om I rent faktisk tegner og skriver på et stykke papir, i et designprogram eller noget helt tredje, er underordnet. Det vigtigste er, at I har noget visuelt og beskrivende, der skaber overblik, får delt opgaven i mindre brudstykker og som klarlægger behov og ønsker. User stories er også altid gode til at beskrive app’ens formål med.

Ved at sætte ord og illustrationer på behov og ønsker, gør I straks tingene mere håndgribelige og tvinges til, allerede tidligt i processen, at forholde jer til – og træffe vigtige beslutninger – inden konceptfase og app udvikling går i gang.

Kom som minimum omkring:

 • Hvad er app’ens eksistensberettigelse? Hvordan vil app’en gøre en forskel for brugerne, hvordan skaber den forretningsmæssig værdi, og hvilke behov tilfredsstiller den/udfordringer løser den?
 • Hvad skal app’en kunne? Eksempelvis oprette brugerkonto, lagre data, engagere brugere, vise forskelligt indhold, guide, scanne andet. Husk, mængden er features er ikke app’ens succeskriterie.
 • Hvad er uundværligt, og hvad kan undværes? Det er en god idé allerede her at prioritere “need to have” og “nice to have”. Lav en liste; Hvad er absolut nødvendigt og forretningskritisk for at app’en kan fungere, og hvad kan udskydes/undlades helt.

Jo flere “need to have” features desto større app, flere udviklingstimer, projektledelse og tests – og længere tid lancering. Prøv allerede her at være realistisk og tænk kvalitet frem for kvantitet. Der kan altid lanceres en fase 2 senere.

Overvej en workshop eller en konceptfase

Det kan være svært at blive konkret og få skabt et overblik selv. Mange virksomheder vælger derfor at investere i en workshop eller konceptfase ved et app bureau. En konceptfase hos os starter ved 25.000 kr., og det kan være penge givet rigtig godt ud.

I en konceptfase ved Makeable får vi blandt andet styr på:

 • Hvor ligger der mest forretningsmæssig værdi – og hvordan kan app’en være med til at indfri det?
 • Hvor er der risiko – og muligheder – og hvordan spiller teknologien ind?
 • I får en klikbar prototype, der tydeligt illustrerer, hvordan app’en kommer til at fungere – og skabe værdi
 • Et nedbrudt og detaljeret budget, så I kender omfanget af udviklingsprojektet – og kan prioritere herudfra.

I vil altså tidligt i processen blive udfordret og få sparring, så fundamentet er endnu stærkere. I undgår også, at der udvikles elementer, I senere hen finder ud af var unødvendige eller skulle være anderledes. Samtidig får I helt styr på tidsramme og økonomi.

En konceptfase i større eller mindre grad skal gennemføres uanset hvad, når I skal lave en app. Hos Makeable er det ofte det eneste vi starter med – og forpligter hinanden på. Fordelen for jer er, at I kan tage den gode og brugbare viden med et andet sted hen – eller stoppe helt, hvis I ønsker det. Heldigvis sker det næsten altid, at kunden ønsker at fortsætte samarbejdet og får os til at udvikle app’en.

4. Undgå “feature creep”

Kodeordet for en succesfuld app er generelt: Keep it simple!

Når I går i gang med app udviklingen, kan det virke fristende, at bygge en stor forkromet app med det samme, men det fraråder vi kraftigt. Start hellere med en app, der har lidt færre funktioner og virker optimalt, end en app spækket med lækre features, som ikke fungerer efter hensigten.

I tech-verdenen kalder vi sidstnævnte for “feature creep”. At antage, at flere funktioner vil resultere i et bedre produkt og give mere værdi til brugerne. Dette er næsten aldrig tilfældet. Ved at undgå feature creep i projektet, har I en bedre chance for at holde budget og deadline – og gøre dine slutbrugere glade.

Af samme grund anbefaler vi hos Makeable altid kunderne at starte med en MVP (Minimum Viable Product) eller en MLP (Minimum Lovable Product). En simpel, men fuldt funktionel, app der indeholder de mest essentielle funktioner og features, men heller ikke mere. Så har I mulighed for allerede tidligt i processen at indhente brugerfeedback, hvorudfra I senere kan prioritere og udvikle ekstra funktioner og features.

Vent med Porschen – start med en Skoda Octavia.

android-udvikling-apps

5. Foretag research på app-designs og udarbejd mockup

Nu er det tid til at blive lidt mere konkret ift app’ens former, farver, fonte, opstilling af elementer mv.

Det første layout, også kaldet en mockup, hjælper med at visualisere strukturen bag jeres app. Har I investeret i en konceptfase ved Makeable, laver vi en klikbar skitseprototype ud fra jeres input, som danner grundlaget for app udviklingen.

Uanset om I selv udarbejder en mockup i eksempelvis Sketch, eller om I får den lavet ved en professionel app udvikler, så vil I allerede her kunne vise flows som fx hvad der sker, når brugeren trykker her eller swiper der.

Inden I kaster jer over det første layout af app’en, er det en god idé at foretage research på forskellige app-designs og sætte jer godt ind i standarder – også dem som Apple og Google lægger op til. Kig efter brugervenlighed, udseende og overordnet oplevelse – kaldet User Experience og User Interface. Tag screenshots og brug dem til inspiration, når I selv laver jeres mockup eller tag dem med til jeres app udvikler/app bureau sammen med beskrivelsen.

Pro tip: Hvad siger brugerne?
Hvordan klarer de apps sig, der ligner den, I gerne vil lave? Hvilke feedback har de fået og hvor mange downloads? Undgå at lave sammen fejl. Brug denne viden til at gøre jeres app endnu bedre og adskil jer fra konkurrenterne.

skitse-appudvikling-konceptfase-wireframe-mockup

6. Vælg den rigtige teknologi: Native app vs hybrid app

Når I skal lave en app, kan I vælge mellem tre løsninger:

 • En native app
 • En hybrid app
 • (En web-løsning)

Læs mere om forskellen på native, hybrid og en web-løsning her.

Hos Makeable anbefaler vi altid vores kunder at vælge en native app fremfor en hybrid app eller en web-løsning. Det kan virke fristende at vælge en hybrid app eller en web-løsning, da det på den korte bane er billigere.

I vores optik er en native app dog en meget bedre løsning. Det er et bedre “stykke værktøj” både teknisk, forretningsmæssigt og for brugeren. Performance er i top, og der er altid fuld adgang til enhedernes hardware samt de nyeste funktioner i enhedernes software/operativsystem (iOS/Android). Dette er ikke tilfældet ved en hybrid app, hvorfor en native app som regel er mere holdbar – og billigere – på den lange bane.

Vælger I native, kan I overveje at starte med at udvikle en miniversion, en MVP (Minimum Viable Product), kun til iOS eller Android for at teste konceptet og se, hvordan brugerne tager imod app’en. Juster herefter inden I bruger penge på at udvikle til det andet operativsystem.

7. Kom i gang med app udvikling

Nu er I ved at være klar til en af de vigtigste faser: app udvikling.

Det er i udviklingsfasen at design, funktioner og effekter smeltes sammen til én enhed.

Har I selv kompetencer til at udvikle app’en inhouse, eller ønsker I hjælp fra en professionel app udvikler eller et app bureau?

I tænker måske, at et app bureau er meget dyrere end en selvstændig app udvikler, men det er ikke altid tilfældet.

Selvstændig app udvikler
En selvstændig app udvikler vil som regel være specialiseret i at kode til én platform fx iOS, så I bliver nødt til at “hyre” to selvstændige app udviklere, hvis/når app’en skal være tilgængelig på begge platforme.

En selvstændig udvikler kommer desuden hurtigt til kort, når det kommer til strategisk sparring, forretningsudvikling, UX/design mv.

App bureau
Vælger I et app bureau til app udvikling, vil I have adgang til strategisk sparring, UX/design og udviklere til begge platforme med det samme. Det er et rigtig godt udgangspunkt for at opnå succes med jeres app samtidig med, at I ikke går i stå midt i processen.

appudvikling-skaerme-kode

En udviklingsproces ved Makeable, ser typisk således ud:

 1. Møde og workshop
 2. Skitsering
 3. App design
 4. Brugertest
 5. App udvikling
 6. Test og tilretning
 7. Godkendelse
 8. Indsendelse til stores
 9. Evt promovering

Se mere om processen her.

Vil I udvikle jeres app på egen hånd?

Vælger I at kaste jer ud i app udviklingen på egen hånd, vil I typisk bruge Swift og Xcode til iOS, hvor Swift er programmeringssproget og Xcode er det værktøj, man skriver koden i, mens der til Android bruges Kotlin og Android Studio.

God kodekvalitet er dog altafgørende for app’ens succes. Medmindre I har en medarbejder i virksomheden, der allerede har erfaring med app udvikling, er det vores klare anbefaling, at I vælger en professionel app udvikler eller et app bureau til udviklingsfasen. Så kan I koncentrere jer om alt det omkringliggende.

Test, tilretning og godkendelse af app

Når app’en er færdigudviklet, er det tid til test og tilretning. Dette forløber sig ofte over et par iterationer, så app’en spiller 100% inden den sendes til godkendelse ved Apple App Store og Google Play Store.

Det tager som regel et par dage, at få en app godkendt, hvorefter den vil ligge klar til at blive downloadet og kan tages i brug af brugerne.

8. Release og markedsføring af app’en

Efter app udvikling og release er det tid til at få brugerne til 1. at downloade den og 2. at bruge den konsistent.

Desværre kommer succesen sjældent af sig selv – eller fra den ene dag til den anden. Særligt B2C apps kan kræve en stor og grundig planlagt marketingindsats, der også skal tænkes ind i jeres app-budget.

Landingsside, annoncering i forskellige medier, pressemeddelelser, influencers og blog er blot et udpluk, af de mange markedsføringsmuligheder I har afhængig af budget, koncept og målgruppe.

Apple app store og google play

9. Løbende vedligeholdelse og optimering

En app kan ikke lanceres og så bare slippes helt. Desværre. Faktisk er det jeres aller fornemmeste opgave at holde app’en ved lige, så den altid er attraktiv.

Løbende vedligeholdelse, opdateringer og potentielle udvidelser er nødvendige, for at app’en fortsat lever op til brugernes forventninger, krav og potentiel lovgivning.

Her vil et samarbejde med et app bureau være en fordel. Så har I en fast samarbejdspartner, der kender jeres forretning og app og således hurtigt kan sætte de nødvendige ressourcer i spil – uanset om det er design/UX eller udvikling, der er behov for.

Særligt i den første tid efter udgivelse af app’en, må I forvente, at der kommer små justeringer. Det er helt naturligt – særligt hvis app’en lanceres til mange tusinde brugere.

Det er desuden en god idé løbende at kigge på brugernes feedback, anmeldelser og antal downloads. Husk dog at prioritere jeres indsats, særligt i perioden lige efter lancering. Brugerne kan have rigtig mange idéer og ønsker til forbedringer, men det er ikke alle, der er lige gode.

Vi håber, I er blevet lidt klogere på, hvordan I laver en app, og hvad app udvikling indebærer.

Ønsker I at understøtte eller udvide forretningen med en app? Eller er I gået i stå i processen? Lad os hjælpe jer videre. Ring for en ærlig og uforpligtende snak om jeres muligheder.

Med +10 års erfaring og +100 apps bag os, er vi et af Danmarks mest erfarne app bureauer. Vi har stærke tekniske kompetencer, stor forretningsforståelse og ved, hvordan apps kan skabe stor værdi både for forretningen og for brugerne.

Find også inspiration blandt vores B2B og B2C cases her.

Start dialogen, ring på:

70 70 17 47
kontakt@makeable.dk

Eller bliv ringet op


Tak, vi kontakter dig hurtigst muligt. + følg os på LinkedIn LinkedIn
Kontakt os